Дан "замењених улога"

Сваке школске године у ОШ"Вук Караџић " у Бачу, реализује се активност приликом које ученици, који се квалификују знањем, радом , резултатима, примерним понашањем и другим квалитетима, конкуришу на радна места у школи. Након селекције примљених пријава, реализује се поменута активност и тога дана ученици преузимају функције и послове за које су се пријавили и на које су примљени да их обављају. Запослени ,које мењају тога дана ученици, поступају као ментори :саветују их, прате њихов рад, усмеравају их и помажу ученицима да одговоре на радне задатке.