Наставни материјали-ТИО

Дејство магнетног поља на струјни проводник
Магнетно поље сталног магнета